22-06-2018: 12:08

Geen jongenslessen vrijdag 22 juni 2018

In verband met ziekte van de leiding kunnen de jongenslessen in de Marie Andriesenstraat 40 vandaag helaas niet doorgaan!

03-04-2018: 19:33

Algemene Ledenvergadering 06-04-2018

114e Algemene ledenvergadering op vrijdag 6 april 2018.
André Castens Sportzaal, Renswoudelaan 47 in Den Haag.
Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)

Agenda
1. Opening
2. Herdenking overleden leden en/of donateurs
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 24 maart 2017
5. Jaarverslagen 2017 van:
Secretariaat, Penningmeester/Kascommissie en Technische Commissie
6. Begroting 2018
7. Werkplan Technische Commissie

PAUZE

8. Bestuursverkiezingen
9. Jubilea,uitreiking bekers en onderscheidingen
10. Verkiezing kascommissie
11. Rondvraag
12. Sluiting

Na afloop van de vergadering is er met een hapje en drankje de gelegenheid tot napraten.

De jaarstukken kunnen twee weken voor de vergadering worden opgevraagd, per email via bestuur@donargym.nl of schriftelijk bij het bestuur op adres Renswoudelaan 47, 2546XE Den Haag.

08-03-2018: 13:52

Aanmelden voor kamp

Je kunt je vanaf nu aanmelden voor het Donarkamp. Meer informatie hierover vind je in de brief die je in de les krijgt.

Aanmelden kan via deze link

04-03-2018: 12:14

Kleuterlessen tijdens zalencompetitie

In verband met de zalencompetitie gaan de kleuterlessen van juf Rachel en juf Amber op 13 en 16 maart niet door. Juf Rachel heeft eenmalig les aan haar kleuters op woensdag 14 maart van 17:00 tot 18:00.

03-01-2018: 22:40

Nieuwjaarsreceptie

28-11-2017: 11:16

Geen les 5 december

Op dinsdag 5 december is het sinterklaasavond, en dan zullen de lessen niet doorgaan!

30-10-2017: 07:06

Juryleden gezocht!

Om wedstrijden te kunnen blijven organiseren zijn wij op zoek naar jury talent. Dinsdagavond 07-11-2017 organiseren wij een beginnerscursus jureren om 19:00 uur in de Renswoudelaan voor ouders/ vrienden/ familieleden/ vrijwilligers van Donar om te ontdekken of jureren iets voor u is. Lijkt het u leuk dan kunt u zich aanmelden bij jufrenske@donargym.nl. U kunt hier natuurlijk ook terecht voor vragen en/of onduidelijkheden!

06-10-2017: 10:03

Springwedstrijden recreatie

Zaterdag 11 november vinden de springwedstrijden voor de turnsters en turners ouder dan 6 jaar van recreatief Donar plaats. Bij de springwedstrijden worden oefeningen uitgevoerd op lange mat, trampoline en trampoline + toestel uitgevoerd.

Via onderstaande link kunt u uw dochter of zoon hiervoor inschrijven. U ontvangt op het opgegeven mailadres een bevestiging. Opgeven kan tot zaterdag 21 oktober 12:00uur. Na het verwerken van het aantal inschrijvingen worden de definitieve tijden vrij gegeven.

Om de springwedstrijden, en eventuele andere wedstrijden, tot een succes te laten verlopen zijn wij op zoek naar mensen die willen jureren of als vrijwilliger willen ondersteunen. Op 19 oktober organiseren wij een beginnerscursus jureren, zodat u kunt ontdekken of u het leuk vind en of het iets voor u is. Hopelijk kunnen wij op deze wijze nieuwe juryleden werven om de aankomende wedstrijden


Inschrijven springwedstrijden

04-09-2017: 17:05

Lessen Juf Anchella

Op dinsdag 5 en 19 september heeft de school de gymzaal aan de Twickelstraat nodig. Daarom zullen de gymlessen van Juf Anchella op deze data niet doorgaan.

23-08-2017: 11:51

Dinsdagles juf Rachel start 5 september

Omdat juf Rachel op kamp is, zullen haar dinsdaglessen pas op dinsdag 5 september starten.

Agenda

(data onder voorbehoud)