03-01-2018: 22:40

Nieuwjaarsreceptie

04-03-2018: 12:14

Kleuterlessen tijdens zalencompetitie

In verband met de zalencompetitie gaan de kleuterlessen van juf Rachel en juf Amber op 13 en 16 maart niet door. Juf Rachel heeft eenmalig les aan haar kleuters op woensdag 14 maart van 17:00 tot 18:00.

08-03-2018: 13:52

Aanmelden voor kamp

Je kunt je vanaf nu aanmelden voor het Donarkamp. Meer informatie hierover vind je in de brief die je in de les krijgt.

Aanmelden kan via deze link

03-04-2018: 19:33

Algemene Ledenvergadering 06-04-2018

114e Algemene ledenvergadering op vrijdag 6 april 2018.
André Castens Sportzaal, Renswoudelaan 47 in Den Haag.
Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)

Agenda
1. Opening
2. Herdenking overleden leden en/of donateurs
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 24 maart 2017
5. Jaarverslagen 2017 van:
Secretariaat, Penningmeester/Kascommissie en Technische Commissie
6. Begroting 2018
7. Werkplan Technische Commissie

PAUZE

8. Bestuursverkiezingen
9. Jubilea,uitreiking bekers en onderscheidingen
10. Verkiezing kascommissie
11. Rondvraag
12. Sluiting

Na afloop van de vergadering is er met een hapje en drankje de gelegenheid tot napraten.

De jaarstukken kunnen twee weken voor de vergadering worden opgevraagd, per email via bestuur@donargym.nl of schriftelijk bij het bestuur op adres Renswoudelaan 47, 2546XE Den Haag.