Veelgestelde vragen

Hoe kan ik wisselen van les?

Wanneer u qua leeftijd, niveau of door andere omstandigheden wilt wisselen van les moet u dit aangeven bij de leiding van de huidige les waaraan u deelneemt.
Deze zorgt ervoor dat u door het ledensecretariaat overgeschreven wordt naar een andere les en zorgt dat de leiding van de nieuwe les over de benodigde gegevens beschikt.

Zijn er lessen met een wachtlijst?

Als er wachtlijsten zijn op lessen dan is dit aangegeven in het lesaanbod. De lengte van de wachtlijst verschilt per les. U hier van het ledensecretariaat na het aanvragen van en proefles meer over.

Kan ik een proefles volgen?

U mag altijd gratis een proefles bij ons volgen. Deze kun je aanvragen onder het kopje 'lidmaatschap'.

Mocht u het na de proefles leuk vinden en lid willen worden van onze vereniging, dan kunt u dat aangeven bij het ledensecretariaat.

Hoe werkt de ooievaarspas

U hebt recht op een Ooievaarspas als u inwoner van Den Haag bent en onder een bepaalde inkomensgrens valt.
De kaart wordt uitgegeven door de gemeente Den Haag.
Wanneer u in bezit bent van een ooievaarspas moet u een kopie hiervan afgeven aan de leiding of opsturen/e-mailen naar het ledensecretariaat via ledensecretariaat@donargym.nl
Uw korting wordt dan automatisch verrekend.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Als u om welke reden dan ook geen deel meer wilt nemen aan onze lessen dient u uw lidmaatschap schriftelijk op te zeggen.
Dit kan door het opzegformulier op deze website te downloaden welke u kunt vinden op de pagina Formulieren.
Om onze lessen te verbeteren vragen wij u de reden van opzegging op te geven.

Graag willen wij u erop wijzen dat (mondeling) opzeggen bij de leiding niet voldoende is om uw lidmaatschap te beëindigen.
De incasso van de contributie zal pas gestopt worden als wij een schriftelijke opzegging van u ontvangen hebben.

Wat te doen bij langdurige ziekte of blessure?

Wanneer u om welke reden dan ook een lange tijd geen deel kunt nemen aan de lessen kunt u uw lidmaatschap laten bevriezen.
U betaald dan een klein bedrag per maand, wat lager is dan de normale contributie.
Op deze manier hoeft u zich niet uit- en later weer in te schrijven met als gevolg dat u wederom inschrijfgeld moet betalen.
Voor meer informatie of om uw lidmaatschap tijdelijk te laten bevriezen kunt u contact opnemen met het ledensecretariaat via ledensecretariaat@donargym.nl

Moet ik meteen het verenigingstenue aanschaffen?

Tijdens de lessen moet er sportkleding gedragen worden, maar dit hoeft niet per se het verenigingstenue te zijn.
Wanneer er echter deelgenomen wordt aan wedstrijden is het verenigingstenue verplicht.

Wat voor kleding moet ik tijdens de lessen dragen?

Tijdens de lessen moet er sportkleding gedragen worden, maar dit hoeft niet perse het verenigingstenue te zijn.
Bij de turnlessen is het niet toegestaan op sokken te sporten. Er moeten dus of turnschoentjes gedragen worden of er moet op blote voeten getraind worden.
Balletschoentjes hebben meestal een te gladde zool.

Waarom is de contributie in januari hoger?

In januari wordt de bondscontributie bij de contributie verrekend.
Bondscontributie is het bedrag dat alle leden van gymnastiekverenigingen jaarlijks aan de KNGU betalen.

Alle KNGU-leden (verenigingen) zijn middels de Bondscontributie verzekerd. De betreffende verzekeringen zijn:

  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Ongevallenverzekering

De hoogte van de bondscontributie wordt door de KNGU vastgesteld.
Wanneer u lid bent van meerdere verenigingen betaald u maar eenmaal per jaar bondscontributie.
Wanneer u halverwege het jaar uw lidmaatschap opzegt vind er geen restitutie van de bondscontributie plaats.

Waarom moet ik in de zomervakantie ook contributie betalen?

De contributie is berekend op basis van het gehele jaar min de weken die uitvallen ivm vakanties en feestdagen.
Dit bedrag is gedeeld door 12 maanden. Hierdoor betaald u elke maand hetzelfde bedrag, terwijl het aantal uren les per maand verschilt.

Hoe kan ik me inschrijven?

U mag altijd eerst gratis een proefles bij ons volgen.
U hoeft zich hier niet van tevoren voor op te geven, of aan te geven dat u mee komt doen.
Mocht u het na de proefles leuk vinden en lid willen worden van onze vereniging, dan krijgt u van de leiding een inschrijfformulier dat u de eerst volgende les ingevuld weer moet inleveren.

U kunt dit formulier ook downloaden op deze website via de pagina Formulieren.
Hierna kunt u elke week meedoen met de les en deelnemen aan de activiteiten en wedstrijden van de vereniging.

Wat zijn de inschrijfkosten?

De Inschrijfkosten bedragen eenmalig €10,-
Deze worden verrekend bij de eerste betaling.

Waarom moet ik bondscontributie betalen?

Bondscontributie is het bedrag dat alle leden van gymnastiekverenigingen jaarlijks aan de KNGU betalen.

Alle KNGU-leden (verenigingen) zijn middels de Bondscontributie verzekerd. De betreffende verzekeringen zijn:

  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Ongevallenverzekering

De hoogte van de bondscontributie wordt door de KNGU vastgesteld.
Wanneer u lid bent van meerdere verenigingen betaald u maar eenmaal per jaar bondscontributie.
Wanneer u halverwege het jaar uw lidmaatschap opzegt vind er geen restitutie van de bondscontributie plaats.

Waarom kan er alleen via automatische incasso betaald worden?

Voor onze nieuwe en bestaande leden is het alleen nog mogelijk om via automatische incasso te betalen.
Hier is door het bestuur voor gekozen omdat acceptgiro's binnenkort niet meer gebruikt worden en handmatiger overboekingen erg tijdrovend en duur zijn.
Helaas zijn er ook mensen die de acceptgiro of handmatige overboeking niet betalen en zo een contributieachterstand oplopen.

Om tijd en geld te besparen willen wij dus alle leden elk kwartaal via automatische incasso laten betalen.

Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

Dit kan per email naar ledensecretariaat@donargym.nl. Vermeld altijd aan welke les u deelneemt (dag, tijdstip, zaal, juf/meester), uw oude adres, uw nieuwe adres en de verhuisdatum.

Agenda

(data onder voorbehoud)